fbpx

אתגר 22

5 Trackbacks

  1. […]  "על חיות ואנשים"    https://animal.org.il/animal […]

  2. […]  למתעניינים באקולוגיה והסביבה  https://animal.org.il/environmen […]

  3. […] לראות דברים כאלה; אני כבר מודעת למה שקורה בתעשיית הבשר, וגם בתעשיות החלב והביצים. אני כבר בחרתי לא לקחת חלק […]

  4. […] אני כבר מודעת למה שקורה בתעשיית הבשר, וגם בתעשיות החלב והביצים. אני כבר בחרתי לא לקחת חלק בזה ולא לתמוך בזה […]

  5. […] כבר מודעת למה שקורה בתעשיית הבשר, וגם בתעשיות החלב והביצים. אני כבר בחרתי לא לקחת חלק בזה ולא לתמוך בזה בכספי, […]